Om

EHSQ.nu

Environment Health Safety Quality Management

EHSQ.nu

EHSQ.nu är ett företag som erbjuder konsulttjänster inom EHSQ - Environment, Health, Safety, Quality dvs Miljö, Arbetsmiljö och Kvalitet.

 

Visionen är konsultera företag att bli mer framgångsrika genom att ständigt sträva mot att minimera miljöpåverkan, förbättra arbetsmiljön för medarbetarna samtidigt som effektivitet och kvaliteten optimeras.

Copyright © 2018 Susanne Nordgren

E-mail:susanne.nordgren@ehsq.nu

EHSQ.nu

Höven 133, 880 31 Resele

Sweden